แผนผังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง


นางสาวจินตนา เจริญศักดิ์ขจร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

สำนักปลัด

นายคงเดช คำควร

รองนายกองค์หารบริหารส่วนตำบลธัญญา

นายเลิศ โกตะคาร

รองนายกองค์หารบริหารส่วนตำบลธัญญา

นายอนุสรณ์ ไชยมาลี

เลขานายกองค์หารบริหารส่วนตำบลธัญญา

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page