ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง๓L๘R(จำนวน๓ช่วง)บ้านห้วแฮดหมู่ที่๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page