ประกาศราคากลาง

เรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลอง๗R-ถนนสายบ้านสงเปลือย-บ้านตูม ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page