คสล.สายประปาบ้านสะอาดสมศรีหมู่ 5 ไปถึง75ไร่

 

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะอาดสมศรีหมู่5 จากประปาหมู่บ้านไปถึง 75 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

-ประกาศผลราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะอาดสมศรีหมู่5 จากประปาหมู่บ้านไปถึง 75 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

-ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะอาดสมศรีหมู่5 จากประปาหมู่บ้านไปถึง 75 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page