คสล.หมู่5 จากนานายประสิทธิ์ ภูมิไชยโชติ ถึง อบต.ธัญญา สายต่อปี2561

 

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะอาดสมศรีหมู่5 จากนานายประสิทธิ์ ภูมิไชยโชติ ถึง อบต.ธัญญา (ต่อจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561)

 

-ประผลราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะอาดสมศรีหมู่5 จากนานายประสิทธิ์ ภูมิไชยโชติ ถึง อบต.ธัญญา (ต่อจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561)

-ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะอาดสมศรีหมู่5 จากนานายประสิทธิ์ ภูมิไชยโชติ ถึง อบต.ธัญญา (ต่อจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page