สภาพข้อมูลทั่วไป

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา เป็น 1 ใน 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอกมลาไสย ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 6 ตำบลธัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ในทิศใต้ของอำเภอกมลาไสยห่างจากที่ว่าการอำเภอกมลาไสย ประมาณ 13 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด อำเภอ และตำบล ข้างเคียงดังนี้ - ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกมลาไสย และตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ทิศใต้ มีอำเภอติดต่อกับตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด - ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเจ้าท่า ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.2 เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา มีเนื้อที่ประมาณ 33.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,712.5 ไร่ 1.3 ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีคลองชลประทานไหลผ่านมาหลายสายเหมาะสมแก่การทำนา ปลูกพืชฤดูแล้ง และมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ กุดวังซอ และลำน้ำชี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page