องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา เป็น 1 ใน 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอกมลาไสย ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 6  ตำบลธัญญา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ในทิศใต้ของอำเภอกมลาไสยห่างจากที่ว่าการอำเภอกมลาไสย  ประมาณ 13  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด อำเภอ  และตำบล ข้างเคียงดังนี้

 

  • ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลกมลาไสย และตำบลหลักเมือง  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

  • ทิศใต้  มีอำเภอติดต่อกับตำบลม่วงลาด  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด

  • ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเจ้าท่า  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

  • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลหนองแปน  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  และตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page