สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล เช่น วัดป่าวิเวกธรรม บ้านสงเปลือย ไหว้พระใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา หมู่ 7 บ้านสงเปลือย ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนขอนแก่น – โพนทอง บริเวณภายในวัดเป็นสถานที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ต่างๆหลากหลายสายพันธุ์ ด้านหน้าวัดประดิษฐานองค์พระใหญ่ บริเวณถนนก่อนเข้าวัดจะมีองค์พระศรีอริยะเมตไตรไว้ให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้กราบสักการบูชา ภายในใต้ฐานองค์พระใหญ่มีพระสารีริกธาตุไว้กราบขอพร ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลองไว้กราบนมัสการ และทางวัดจะมีกิจกรรมร่วมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา

 

ที่พัก
บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ

 

ร้านอาหาร

ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ จะมีร้านอาหารหลากหลายขายอยู่บริเวณด้านข้างวัด

 

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง พระธาตุยาคู ตั้งอยู่บ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page