คณะผู้บริหาร


นายพุฒ   จงกลรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 093-4435050

 

นายบุดดา น้อยจันทร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 086-2342715

นางสมเภช คงสมศรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 087-2351838

นางบุญล้ำ นาจรูญ

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 080-6763571

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเพชรศักดิ์  สุขเพิ่ม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ089-5773677

นายฉลาด  วิชาชัย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 093-0820242

ส.ต.ท.ธีระศักดิ์ ไสยวิจิตร

เลขานุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 0963420343

ชื่อนายสวรรค์  สุาภิบาล

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 099-6902574

ชื่อนางไพรวรรณ  ไชยอำนาจ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 098-2752201

นายทองจันทร์  นาถ้ำเงิน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 089-0763145

นายทองทวี นาใจดี

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 089-2383370

นนายณรงค์ รัตนเกื้อ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ 084-6016761

นางนงค์ลักษณ์ นาสิงห์คาน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ080-4182723

นายสะปลอด คงหอม

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เบอร์โทรติดต่อ087-2622936

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page