ขอเชิญชวน’พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา’ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล’ ในวันอาทิตย์ที่28 พฤศจิกายน 2564 ‘ “เลือกตั้งท้องถิ่น”ร่วมกันใช้สิทธิ”อย่างสุจริตโปร่งใส”

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page