ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้สามารถตอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๔ จนถึง ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคย มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลธัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้  https://itas.nacc.go.th/go/eit/e2p21f  หรือ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page