- วันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๔ นายทองใบ  วันเคลื่อน นายกอบต.ธัญญา รับใบประกาศ โครงการ “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่านิยม “ความรู้คู่คุณธรรม”โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้มอบ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page