ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

{pdf=dkyu_2_2567.pdf|500|300|native}

ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page