วันพฤหัสบดีที่20เมษยน 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์_ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร บ้านหัวแฮด หมู่ 10 นางบุญเรียน วรรณคง

    

วันอังคารที่11 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น. นายพุฒ จงกลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา ได้เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ ส.ต.ท.ธีระศักดิ์ ไสยวิจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา เจ้าหน้าที่ อพปร. ณ บริเวณหน้าวัดบ้านสะอานสมศรี ถนนสายรอง ระหว่างบ้านสะอาดสมศรีไปบ้านตุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2566

    

    

เนื้อหาอื่นๆ...

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page