วันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๖๒ ผู้บริหาร สมาชิกอบต. จนท.อบต. รพ.สต. ผู้นำชุมชน อสม.ร่วมกิจกรรม Big cleaning day หมู่บ้านในพื้นที่และวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาตามแนวทาง ๕ ส.

 รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

          - วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญาร่วมกับโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยาเดินรณรงค์งด รับ ให้ ใช้ถุงพลาสติก

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญาจัดทำโครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ จุด บ้านสงเปลือย

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page