.คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของพนักงานส่วนตำบล

5.คู่มือปฏิบัติงานธุรการ

6.คู่มือจัดทำงบประมาณ

11.คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียนร้องทุกข์

12.คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

13.คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page