ข้อมูลด้านการห้บริการประชาชนปีบประมานพ.ศ.2561

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

๔๐

 

ลงทะเบียนผู้พิการ

๑๐

 

ลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

-

 

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

๒๐

 

รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๕๙๓

 

รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑๑๒

 

รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page