วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายพุฒ จงกลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร_สมาชิกสภา_ท่านปลัด_พนักงานส่วนตำบล_พนักงานจ้างร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญาพร้อมด้วย_อสม.ผู้นำชุมชน_และคณะครู_นักเรียนโรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา _ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก_โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนและโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา ณ ชุมชนบ้านสะอาดสมศรี ม.๕,ม.๑๕

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page