ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อ ครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัดจึงขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนดใน 4 ประเด็น ดังนี้  

1. อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า

3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่

4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

    

 

    

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00น.นายพุฒ จงกลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการเย็บผ้าประดับตะกร้าประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

ในวันอาทิตย์ที่4กันยายน พ.ศ.2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทานถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ถวาย วัดป่าวิเวกธรรม บ้านสงเปลือย ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

  

 

   

 

   

 

   

เนื้อหาอื่นๆ...

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page