ในวันอาทิตย์ที่4กันยายน พ.ศ.2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทานถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ถวาย วัดป่าวิเวกธรรม บ้านสงเปลือย ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

  

 

   

 

   

 

   

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00น.นายพุฒ จงกลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการเย็บผ้าประดับตะกร้าประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายพุฒ จงกลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร_สมาชิกสภา_ท่านปลัด_พนักงานส่วนตำบลร่วมเปิดงานโครงการผู้สูงอายุ_ผู้พิการ_สุขภาพดี_ปลอดจากโรค_ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page