กองช่าง


นายธวัชชัย

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

นายสุปัน ดอนกระจ่าง

นายช่างโยธา

นายปิยะ บุญสิงห์สอน

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวชิรศักดิ์ สุวรรณบุผา

ผุ้ช่วยช่างโยธา

นายสุดใจ สิงหราช

ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page