กองคลัง


นางนฤมล ภูทองกิ่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

นางสาวฐิติพร งามประเสริฐ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวทัศนีย์วรรณ พรรณขาม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวเบญจวรรณ รักษาศิละ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน<

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook Fan Page